Elementi hrvatske škole snowboarda


• PPRIPREMA I UPOZNAVANJE S OPREMOM
• PADANJE I USTAJANJE
• ZAKOPČAVANJE I OTKOPČAVANJE VEZOVA I OKRETANJE
•PRVI KORACI SA DASKOM

  1. SA OTKOPČANIM ZADNJIM VEZOM
 • RAVNOTEŽA NA DASCI
 • OSNOVNI POLOŽAJ
 • ODGURIVANJE
 • SPUŠTANJE NIZ BLAGU PADINU U OSNOVNOM POLOŽAJU (+VJEŽBE)
 • KOČENJE I ZAUSTAVLJANJE
  2. SA ZAKOPČANA OBA VEZA
 • SPUŠTANJE NIZ BLAGU PADINU U OSNOVNOM POLOŽAJU (+VJEŽBE)
 • KOČENJE I ZAUSTAVLJANJE
• VOŽNJA VUČNICOM I ŽIČAROM SA SJEDALIMA • OSNOVNI SNOWBOARD POLOŽAJ I OSNOVNI LIKOVI
  1. BOČNO OTKLIZAVANJE (+VJEŽBE)
 • PO PREDNJEM RUBNIKU
 • PO STRAŽNJEM RUBNIKU
  2. KOSO OTKLIZAVANJE (+VJEŽBE)
 • PO PREDNJEM RUBNIKU
 • PO STRAŽNJEM RUBNIKU
• J ZAVOJ (+VJEŽBE)
• C ZAVOJ (+VJEŽBE)
• S ZAVOJ (+VJEŽBE)
• KARVING (+VJEŽBE)
• SLOBODNI STIL (FREE STYLE)
  1. OSNOVNI POLOŽAJ
  2. FAZE GIBANJA PRI IZVEDBI LIKOVA
  3. OSNOVE SKAKANJA I LETA
  4. OSNOVNI LIKOVI
 • OSNOVNI SKOK-OLLIE
 • SKOKOVI SA PRIJEMOM DASKE
 • SKOK SA OKRETOM ZA 180° (U NAPRIJED I NATRAG)
 • SKOK SA OKRETOM ZA 360° (U NAPRIJED I NATRAG)
 • 5. VOŽNJA PO SNJEŽNOM KANALU (HALFPIPE)
 • OSNOVNI OKRET U SNJEŽNOM KANALU
 • OSNOVNI SKOKOVI IZVAN SNJEŽNOG KANALA
 • 6. VOŽNJA U UREĐENOM SNOWBOARD PARKU
 • OSNOVNI SKOKOVI NA SKAKAONICAMA (BIG AIR)
 • OSNOVNI LIKOVI NA BOXOVIMA I OGRADAMA (RAILOVIMA)
 • 7. VOŽNJA U NATRAG (SWITCH)
  • SITUACIJSKA VOŽNJA
 • A. VOŽNJA PO STAZI
 • B. VOŽNJA U DUBOKOM SNIJEGU
 • F. FUN RUN

Pismeni dio ispita

A/ Pismeni dio ispita
B/ Praktičnog dijela ispita
1. zadani ispitni elementi Hrvatske škole snowboarda za:

  I. dio specijalnosti
 • 1. J zavoj
 • 2. C zavoj
 • 3. S zavo
 • 4. Okreti za 180 stupnjeva na stazi
 • 5. Ollie
 • 6. C zavoj switch
 • 7. Karving
 • 8. Skok na skakaonici s prijemom daske
 • 9. 50-50 na tvrdom elementu
 • 10. FUN RUN
  I. dio specijalnosti
 • 1. J zavoj (kombinacija normal i switch)
 • 2. C zavoj (kombinacija normal i switch)
 • 3. S zavoj (kombinacija normal i switch)
 • 4. Karving
 • 5. Switch karving
 • 6. Skok na skakaonici s prijemom daske
 • 7. Skok sa okretom za 180 stupnjeva
 • 8. 50-50 180 OUT na tvrdom elementu
 • 9. Ollie SW
 • 10. FUN RUN
2. vođenje grupe