Elementi hrvatske škole snowboarda

Učitelj snowboarda može postati svaka punoljetna osoba koja:


1. S pozitivnom ocjenom završi I. dio specijalnosti po programu Skijaškog učilišta
2. S pozitivnom ocjenom završi II. dio specijalnosti po programu Skijaškog učilišta
3. Odsluša i s pozitivnom ocjenom položi teoretska predavanja po programu Skijaškog učilišta (tablica)


Program specijalnosti provode licencirani demonstratori koje prema rang listi određuje ZTUSH.

Nakon završenog I. dijela specijalnosti kandidat postaje UČITELJ PRIPRAVNIK. Mora se učlaniti u ZTUSH, željeni Područni zbor i HZUTS, te u roku od 2 godine pristupiti tečaju i polaganju II. dijela specijalnosti (za učitelja snowboarda).

Nakon završenog I. i II. dijela specijalnosti, odslušanih svih teoretskih predmeta od strane Skijaškog učilišta, te polaganjem istih (tablica), kandidat postaje UČITELJ SNOWBOARDA. Polaganjem ispita isključivo pred ispitnom komisijom ZTUSH-a i HZUTS-a kandidat dobiva IVSI licencu.

U periodu od 2 godine UČITELJ PRIPRAVNIK može voditi grupe ali samo pod pedagoškim vodstvom i nadzorom licenciranog učitelja snowboarda - "mentora". Ukoliko nakon dvije godine ne pristupi II. dijelu specijalnosti, kandidat gubi status pripravnika te mora ponovo pristupiti tečaju za I. dio specijalnosti.

Obaveza UČITELJ SNOWBOARDA je da svake 3 godine obnovi licencu tako što će prisustvovati Državnom seminaru koji organizira ZTUSH.

LINK -- > POPIS ELEMENATA HRVATSKE ŠKOLE SNOWBOARDA < -- LINK

I. dio specijalnosti
Pripravnik učitelja snowboarda

Skijaško učilište kao nositelj programa sa Hrvatskim zborom učitelja i trenera skijanja i u suradnji sa Zborom trenera i učitelja snowboarda Hrvatske raspisuje tečaj za učitelja pripravnika snowboarda .

Tečaj traje 9 dana, pri čemu se 8 dana svakodnevno radi na snijegu sa demonstratorima, a u večernjim satima se održavaju video analize i predavanja za učitelje snowboarda. Osmi dan navečer se polaže pismeni dio ispita, a deveti dan slijedi polaganje navedenih elemenata i nastup pred vrstom koje vodi državna ispitna komisija.

Ispitni elementi:
1. J zavoj
2. C zavoj
3. S zavoj
4. Okreti za 180 stupnjeva na stazi
5. Ollie
6. C zavoj switch
7. Karving
8. Skok na skakaonici s prijemom daske
9. 50-50 na tvrdom elementu
10. FUN RUN

Ispit se sastoji od: Pismenog dijela, polaganjem navedenih elemenata pred komisijom, nastupom pred vrstom te vođenja grupe.

II. dio specijalnosti
Učitelj snowboarda

Skijaško učilište kao nositelj programa sa Hrvatskim zborom učitelja i trenera skijanja i u suradnji sa Zborom trenera i učitelja snowboarda Hrvatske raspisuje tečaj za učitelja snowboarda.

Tečaj traje 9 dana, pri čemu se 8 dana svakodnevno radi na snijegu sa demonstratorima, a u večernjim satima se održavaju video analize i predavanja za učitelje snowboarda . Osmi dan navečer se polaže pismeni dio ispita, a deveti dan slijedi polaganje navedenih elemenata i nastup pred vrstom koje vodi državna ispitna komisija.

Ispitni elementi:
1. J zavoj (kombinacija normal i switch)
2. C zavoj (kombinacija normal i switch)
3. S zavoj (kombinacija normal i switch)
4. Karving
5. Karving switch
6. Skok na skakaonici s prijemom daske
7. Skok sa okretom za 180 stupnjeva
8. 50-50 180 OUT na tvrdom elementu
9. Ollie SW
10. FUN RUN

Ispit se sastoji od: Pismenog dijela, polaganjem navedenih elemenata pred komisijom, nastupom pred vrstom te vođenja grupe.

Teoretski dio tečaja za učitelje snowboarda

Teoretski dio Tečaja sastoji se od sljedećih predmeta:
1. Osnove sistematske kineziologije
2. Kineziološka metodika
3. Funkcionalna anatomija
4. Fiziologija športa
5. Osnove psihologije športa
6. Športska medicina
7. Osnove kineziološke statistike i informatike
8. Osnove teorije treninga
9. Zaštita na radu

Predavanja iz teoretskog dijela održavaju se krajem rujna i početkom listopada u dva produžena vikenda (četvrtak – nedjelja) od cca 8:30 – 19 sati – ukupno 8 dana. Ispiti se održavaju tijekom vikenda (subota i nedjelja), otprilike dva tjedna od odslušanih predavanja.
O točnim terminima i lokacijama predavanja i ispita svi prijavljeni će biti pravovremeno obaviješteni. Uvjet za polaganje Teoretskog dijela je prethodno položen prvi dio specijalnosti.

Licenca

Nakon uspješno položenog I i II dijela specijalnosti, te Teoretskog dijela, polaznik stječe naziv Učitelj daskanja na snijegu, te pravo na IVSI licencu koju izdaje HZUTS. Licenca učitelja traje 3 godine, te ju je potrebno obnavljati.
Licenca se može obnoviti na Seminaru za potvrđivanje licence u organizaciji ZTUSH-a. Nakon uspješno položenog cjelokupnog Tečaja za učitelja daskanja na snijegu polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju s kojim se naziv Učitelj daskanja na snijegu upisuje u radnu knjižicu.