Zbor trenera i učitelja snowboarda Hrvatske (ZTUSH)

O nama

Zbor trenera i učitelja snowboarda Hrvatske (ZTUSH) osnovan je 2006. godine sa ciljem promicanja snowboarda kao sporta u Hrvatskoj, promicanje snowboarda među djecom i mladeži, jedinstveno osposobljavanje, školovanje i doškolovanje, učitelja i trenera snowboarda te pripravnika za zvanje Učitelj snowboarda i podizanje kvalitete obrazovanja učiteljskog kadra.

Osnovni ciljevi

1. zajdnički u surandnji sa HZUTS-om i Skijaškim učilištem kao nositeljem programa, raditi na stručnom osposobljavanju kadrova na području snowboarda

2. odabir demo teama koji će sudjelovati u osposobljavanju kadrova i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim priredbama snowboarda

3. usklađivanje aktivnosti članova i pružanje stručne pomoći

Program za osposobljavanje učitelja snowboarda

ZTUSH je u suradnji sa Skijaškim učilištem kao nositeljem programa i Hrvatskim zborom učitelja i trenera skijanja, pri kojem će djelovati kao područni zbor, izradio program za osposobljavanje učitelja snowboarda, koji je uspješno verificiran od strane ministarstva Znanost obrazovanja i športa. Osposobljavanje učitelja snowboarda u Hrvatskoj odvijat će se prema donesenom programu.

Hrvatski snowboard demo team čine slijedeći članovi:

Bruno Hrvatin


Vođa demo team-a

CV


mail: bruno@snowboard-ucitelji.hr

mob: +385 98 171 6754

Gordan Kovačić


Član demo team-a

CV


mail: gordan@snowboard-ucitelji.hr

+385 98 6948 46

Filip Šaić


Član demo team-a

CV


mail: filip@snowboard-ucitelji.hr

mob: +385 97 7255 777

Nikolina Mišeta


Član demo team-a

CV


mail: nikolina@snowboard-ucitelji.hr

+385 99 494 27 48

Matija Blagoev


Član demo team-a

CV


mail: matija@snowboard-ucitelji.hr

mob: +385 91 5829 124